כתה ג מפגשים עם צמחים שיעור 3

כאשר זרעים של צמחים נובטים,  הם מתפתחים לצמח חדש :  השורשון מתפתח לשורש ,  והנצִרון מתפתח לגבעול עם עלים.
זרעים של צמחים ונבטים צעירים של צמחים משמשים מזון לאדם.
לכל מין של זרעים יש טמפרטורה שבה ינבטו זרעים רבים. כאשר הטמפרטורה גבוהה או נמוכה חל עיכוב בתהליך הנביטה.
אור אינו נחוץ לנביטה של רוב מיני הזרעים.

קרקע אינו נחוץ לנביטה של רוב מיני הזרעים