כתה ג מפגשים עם צמחים שיעור 2

הזרעים של הצמחים שונים זה מזה בתכונות שונות (צבע , גודל , צורה וכדומה ( , אך לכולם יש חלקים דומים )קליפה , עוּבּר ומלאי של מזון ; עוּבּר הצמח מכיל שורשון ונצרון).

זרעים זקוקים למים כדי לנבוט