כתה ג מפגשים עם צמחים שיעור 1

כל היצורים החיים ניזונים, נושמים, גדלים, מתפתחים, מתרבים, נעים, מתקשרים.
לכל הצמחים יש את אותם איברים ואותו מבנה: שורש, גבעול, עלה, פרח ופרי.
צמחים שונים זה מזה בתכונותיהם: בצורה, בגודל, בצבע ובמרקם .

צמחים שונים זה מזה בתכונותיהם: בצורה, בגודל, בצבע, במרקם