סלעים
גרניתגרנית סלע גבישי   צורצור סלע חלק
כורכר
חרסית
סלע גרגירי בזלת
בזלת
סלע נקבובי