כיתה ג חומרים מן הארץ שיעור 11

חלחול זה תהליך החדירה של מים לקרקע. מעבר המים בין גרגירי הקרקע.
קרקע חולית צבעה צהוב חום המתאפיינת בניקוז טוב של מים – המים מחלחלים טוב.
קרקע חרסיתית מורכבת מגרגירי החרסית שנהפכים לעיסה במגע עם מים. מים מחלחלים לאט בקרקע זו.

קרקעות וסלעים דרושים לקיומם של צמחים, הצמחים נאחזים בהם קולטים מהם מים אוויר וחומרים אחרים.

 

מתוך במבט חדש עמוד 43

קרקע