צור הוא סלע חום שחור, קשה מאוד, וחלק, בארץ נמצא בגליל, בכרמל בנגב ובהרי יהודה
צור
הצור שימש ליצור כלים בתקופת האבן, כשמכים עם אבן צור כנגד מתכת נוצר ניצוץ, ולכן הצור היה מקור עיקרי ליצירת אש
צור