גיר הוא סלע לבן אפור. הוא תוסס בחומצה , סלע קשה, בארץ נמצא בגליל, בכרמל, ובנגב.

גיר
:שימושים לציפוי קירות חיצוניים של בתים, עיצוב נוף, ייצור מלט.
גיר