כיתה ג חומרים מן הארץ שיעור 10

קרקע היא החלק המוצק העליון של כדור הארץ שכבה דקה מאוד הנמצאת מעל הסלע.
הקרקע בנויה מגרגרים קטנים ברווחים שבין הגרגרים יש אויר, מים וחומרים המומסים במים.
בקרקע מוצאים שורשים של צמחים עלים, חלקים אחרים של צמחים ובעלי חיים.