מפגשים עם בעלי חיים שיעור 3 כתה ד

התאמה במבנה גוף קשורה לאיברי הגוף השונים: צבע, גודל ומבנה.
התאמה בהתנהגות קשורה לאורך החיים של החיים, שעות הפעילות, מהירות תנועה, תקשורת.
התאמות בהתנהגות ובמבנה גוף מאפשרות לבעל-החיים להתמודד עם סביבות החיים בו הוא חי, שינוי בטמפרטורה, השגת מזון עוד.