כיתה ג חומרים מן הארץ שיעור 3

לכל חומר יש תכונת מיוחדות משלו. חלק קשים או רכים, חלקים או מחוספסים, אטומים או חדירים לים, גמישים, שבירים בעלי צבע, מוליכים חום, ועוד.
תכונה הכרחית היא תכונה שלבלעדיה הכלי או החפץ לא יוכלו למלא את תפקידם.
עלינו להתאים את התכונות של החומר לתכנות ההכרחיות של הכלי או החפץ שרוצים להכין ממנו.